Tjänster

Vi tillhandahåller tjänster inom nedanstående områden

  • Deklaration & Skattekonsultation
  • Bolagsärenden
  • Företagsvärderingar
  • Företagsöverlåtelser & Generationsskiftesfrågor
  • Obeståndsfrågor
  • Struktureringsfrågor
  • Ekonomiska utredningar

Genom moderbolaget, Mårtensson Revisionsbyrå AB kan vi även tillhandahålla

  • Revision