Tjänster

Våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Löneadministration

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.

Bokslut

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Bolagsärenden

Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.

Skattekonsultation

Betalar ditt företag rätt skatt? Är det något område som företagare ska ta hjälp med så är det definitivt skatteområdet.

Företagsöverlåtelser

Kontakta oss för att få en första professionell analys av ditt företag och dina förutsättningar samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Generationsskifte

Vi arbetar med rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjejuridiska frågor med anknytning till arvsrätt.

Levererar fullservicetjänst i huset - både redovisning och revision

Tack vare bred erfarenhet och kunskap kan vi de många olika problemställningar som dyker upp i små och medelstora bolag, Det är en styrka och en stor fördel för dig som kund. Vår revisionsverksamhet är oberoende gentemot redovisningsverksamheten och får av naturliga skäl inte blanda sig i varandra, men tack vare att båda byråer finns under samma tak finns möjlighet att på ett och samma ställe få hjälp med allt inom ett företags ekonomi.

Dessa tjänster erbjuder Ekonomihuset i Österåker AB

Vilka är våra kunder?

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Uppdrag externt eller i egna trevliga lokaler

Vi utför uppdrag i våra egna, trevliga lokaler eller externt ute hos dig som kund, både vad gäller redovisning och revision.

Få hjälp med bokslut, årsredovisning och deklaration

Genom vårt dotterbolag Ekonomihuset i Österåker AB hjälper vi er med löpande redovisning, upprättande av bokslut och årsredovisningshandlingar och löneadministration. Att deklarera är ofta ett tidskrävande arbete, för såväl enskilda firmor som aktiebolag och i vissa fall även för privatpersoner. Lagarna måste dock följas, och vill du slippa krånglet det innebär att utföra processen själv kan du tjäna mängder av timmar på att låta en redovisningskonsult göra jobbet åt dig.

Du slipper en stor del av det administrativa arbetet, och undviker samtidigt riskerna för att något ska bli fel i processen. Något som kan medföra extra arbete och kostnader att försöka korrigera i efterhand. Genom att få professionell hjälp med din deklaration, bokföring och redovisning kan du känna dig trygg med att alla skattelagar följs korrekt.

Få hjälp med bokslut, årsredovisning och deklaration
Redovisningsbyrå och revisor i Österåker, Åkersberga och runt hela Stockholm

Lokal anknytning och bred kompetens

Vi har en stark lokal anknytning och därför bra inblick i hur det lokala företagandet ser ut runt Österåkers kommun och Stockholmsområdet. Att vi är stora som byrå på en mindre ort gör att vi är lättåtkomliga. Det finns alltid tillgängliga handläggare – hör du av dig finns det någon som kan hjälpa dig. Att vårt team sitter på en bred kompetens är lika viktigt som att vi ska vara tillgängliga och redo att ge råd i alla situationer som kan uppstå.

Redovisningsbyrå och revisor i Österåker, Åkersberga och runt hela Stockholm

Ekonomihusets upptagningsområde som revisor och redovisningsbyrå sträcker sig från närområdet i Österåkers kommun och Åkersberga, till orter som Täby, Södertälje, Haninge, Solna och Sollentuna. Samtidigt som vi är väl profilerade och ett naturligt val för många lokalt i Österåkers kommun och Åkersberga, så har vi också kunder från hela Stockholm med omnejd.