Skattekonsultation och rådgivning

Skattekonsultation och skatterådgivning

Vi erbjuder skattekonsultation och skatterådgivning om skatter för din enskilda firma, ditt handelsbolag, eller ditt aktiebolag. Det kan till exempel bli aktuellt när ni får en fråga från Skatteverket och behöver hjälp med att förstå vad den innebär och att skicka ett korrekt svar.

Företag och dess företagsägare som privatpersoner går hand i hand – du satsar pengar i företaget som ska sluta med att du kan betala ut lön till dig själv och eventuellt även andra. Det kan uppstå mycket problematik kring skattehantering om detta inte sköts rätt, inte minst på grund av lagar och regler som måste följas.

Rådgivningen hjälper företagets planering för framtiden.

Skattekonsultation i Österåker

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Företagsöverlåtelser

Kontakta oss för att få en första professionell analys av ditt företag och dina förutsättningar samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Generationsskifte

Vi arbetar med rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjejuridiska frågor med anknytning till arvsrätt.