Redovisning

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler. Vi har även stor kunskap om företagsutveckling och rådgivning till dig som ska starta företag eller till dig som vill utveckla ditt företag.

Vi sköter den löpande redovisningen

Vi sköter den löpande redovisningen åt våra kunder utifrån de förutsättningar vi kommer överens om i vårt gemensamma uppdragsbrev. Uppdraget om redovisning kan skötas i våra lokaler, på plats hos kund eller i kombination av båda. Vi hanterar våra kunder utifrån dessa önskemål, vissa vill ha en rapport månatligen andra vill ha möjlighet till ögonblicksbilder som är möjliga genom dom webbaserade systemen som vi även arbetar med.

Självklart hanterar vi även redovisning av moms, skatter och avgifter för kundens räkning.

Jobba på Ekonomihuset i Österåker AB

Auktoriserad redovisningsbyrå under Srf konsulterna

Ekonomihuset är en Srf Auktoriserad byrå. Det innebär att du får hög kvalitet i redovisningen, bättre förutsättningar för lönsamhet och hög kreditvärdighet om du anlitar oss. Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning, rådgivning och lönefrågor. Inte vem som helst kan få auktorisationen. Det krävs att man har bra rutiner, självklart följer branschstandarden och lagar, men också att man vidareutbildar sina medarbetare och håller en ständigt hög kompetens.

Därför bör du ta hjälp av en redovisningskonsult

Det krävs mycket tid och kunskap av ett företag för att själv läsa av bokföringens alla siffror och belopp. En redovisningskonsult kan hjälpa er med att analysera informationen, hitta nyckeltal och jämföra med hur det sett ut innan i företaget. Vi hjälper till med analyser som dessa, ekonomiska utredningar, och att peka ut eventuella felaktigheter som sedan kan korrigeras i tid.

Grunden för ett framgångsrikt företag är en ekonomi som fungerar och med en redovisningskonsult blir det finansiella arbetet betydligt enklare.Tack vare våra konsulters erfarenheter och utbildningar kan vi bidra med ekonomisk rådgivning, planering och uppskattningar för framtiden, eller se över nyckeltal som kan förbättras.

Fördelar med att anlita en redovisningskonsult:

Vad skiljer en redovisningskonsult och en revisor?

Ekonomihuset i Österåker erbjuder tjänster inom både redovisning och revision. En redovisningskonsult och en revisor har separata uppdrag, som på sätt och vis går in i varandra. Våra redovisningskonsulter hjälper dig exempelvis med att utföra bokföringen, löneadministration, stämma av konton och att göra årsbokslut. En revisor å andra sidan har som uppdrag att granska bokföringen som gjorts, och analyserar även företagets ekonomi.

Levererar fullservicetjänst i huset – både redovisning och revision

Tack vare bred erfarenhet och kunskap kan vi de många olika problemställningar som dyker upp i små och medelstora bolag. Det är en styrka och en stor fördel för dig som kund. Vår revisionsverksamhet är oberoende gentemot redovisningsverksamheten och får av naturliga skäl inte blanda sig i varandra, men tack vare att båda byråer finns under samma tak finns möjlighet att på ett och samma ställe få hjälp med allt inom ett företags ekonomi.

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Bokslut

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Bolagsärenden

Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.