Om oss

Om Ekonomihuset i Österåker

Vi är en välrenommerad företagsgrupp med i dagsläget 13 personer bestående av Mårtenssons Revisionsbyrå AB och Ekonomihuset i Österåker AB. Vi är belägna i Åkersberga och vi är i första hand till för den mindre och medelstora kunden i det ägarledda företaget.

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och sätter kunden i fokus. Vi vill ge Dig som kund trygghet, genom att lämna säkra och goda råd. Genom mångårig erfarenhet inom revision, redovisning och genom kontinuerlig utbildning anser vi, och hoppas, att vi kan ge de bästa lösningar man kan få på marknaden. Detta sker genom att vi löpande lyssnar till vad våra kunder kan tänkas behöva och ger förslag till optimala lösningar i olika situationer.

Ekonomihuset i Österåker AB

Teamet på Ekonomihuset har bred erfarenhet

Sedan starten för över 30 år sedan har vi kommit att bli en etablerad verksamhet på orten. Vi erbjuder hjälp med allt inom redovisning och revision i våra lokaler på Tunavägen 32 med postadress Österskär. Teamet består av elva personer med en bred blandning erfarenheter. Våra medarbetare har sina bakgrunder på såväl stora som små revisionsbyråer och bokföringsbyråer.

Tack vare den blandade bakgrunden vet vi vilka utmaningar och behov som finns hos olika företag. Lokalt har vi bra kännedom om företagslivet tack vare vår anknytning till Österåker och Stor-Stockholm. Vi har tre medarbetare som uteslutande jobbar med revision, och åtta som jobbar med redovisning och bokslut. Båda avdelningarna jobbar med konsultationer som en del av sin vardag och brinner för att hjälpa företag. Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå under Srf konsulterna.

Lotta Holmberg

Redovisningskonsult

Jörgen Landauf

Civilekonom och auktoriserad redovisningskonsult

Elisabeth Rudh

Auktoriserad redovisningskonsult

Jessica Linde

Redovisningskonsult
Vi sköter den löpande redovisningen åt våra kunder

Auktoriserad redovisningsbyrå under Srf konsulterna

Ekonomihuset är en Srf Auktoriserad byrå. Det innebär att du får hög kvalitet i redovisningen, bättre förutsättningar för lönsamhet och hög kreditvärdighet om du anlitar oss. Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning, rådgivning och lönefrågor. Inte vem som helst kan få auktorisationen.

Det krävs att man har bra rutiner, självklart följer branschstandarden och lagar, men också att man vidareutbildar sina medarbetare och håller en ständigt hög kompetens.

Redovisningsbyrå och revisor i Österåker, Åkersberga och runt hela Stockholm

Ekonomihusets upptagningsområde som revisor och redovisningsbyrå sträcker sig från närområdet i Österåkers kommun och Åkersberga, till orter som Täby, Södertälje, Haninge, Solna och Sollentuna. Samtidigt som vi är väl profilerade och ett naturligt val för många lokalt i Österåkers kommun och Åkersberga, så har vi också kunder från hela Stockholm med omnejd.

Redovisningsbyrå och revisor i Österåker, Åkersberga och runt hela Stockholm

Om revisions- och redovisningsbyrån i Åkersberga – så började det

Historian tog sin början 1986 då Mårtensson Revisionsbyrå AB grundades av Owe Mårtensson. Sedan 2015 drivs verksamheten av Johan Bergström och Jörgen Landauf. Johan Bergström är auktoriserad revisor sedan 2003 och Jörgen Landauf inriktar sig på redovisningsfrågor. Idag är verksamheten uppdelad i två avdelningar, dels är vi en revisionsbyrå och dels en redovisningsbyrå.

Redovisningsverksamheten utökades 2007 då organisationen kompletterades med dotterbolaget Ekonomihuset i Österåker AB. Revisionsverksamheten har nu döpts om till Ekonomihuset Revision i Österåker AB för att skapa en helhet – i Ekonomihuset samlar vi nämligen allt under samma tak, tjänster inom bland annat bokföring, deklaration, skattekonsultation, löneadministration och revision. Under åren har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter och ett gediget nätverk, utöver våra egna kunniga revisorer och redovisningskonsulter.

Dessa tjänster erbjuder Ekonomihuset i Österåker AB

Lokal anknytning och bred kompetens

Vi har en stark lokal anknytning och därför bra inblick i hur det lokala företagandet ser ut runt Österåkers kommun och Stockholmsområdet. Att vi är stora som byrå på en mindre ort gör att vi är lättåtkomliga. Det finns alltid tillgängliga handläggare – hör du av dig finns det någon som kan hjälpa dig. Att vårt team sitter på en bred kompetens är lika viktigt som att vi ska vara tillgängliga och redo att ge råd i alla situationer som kan uppstå.