Löneadministration

Löneadministration

När ni väljer vår lönehantering sköter våra specialister hela er löneadministration. Vilket innebär att all hantering av era uppgifter behandlas konfidentiellt, enligt era krav och gällande lag. Med oss som partner för företagets lönehantering säkerställer ni att rätt lön betalas ut i rätt tid.

Ekonomihuset gör den svåra löneadministrationen enkel

Att hantera löner är en svår nöt att knäcka som företagare. Vi förser vårt team med kontinuerlig utbildning för att vara pålästa och kunniga om löneadministration. Fördelen med att ta hjälp med löneadministration är att du inte behöver uppdatera dig på de områdena och spendera tid på krånglig administration. Våra redovisningskonsulter förser dig med en fullservicetjänst, inom både redovisning och löner.

Redovisning av löner har blivit ett komplicerat område som görs på individnivå till Skatteverket, där bland annat förmånsbeskattningar ska registreras. Lönehanteringen omfattar många punkter som kräver rätt utbildning för att förstå. Ett företag sparar mycket tid på att ta hjälp med sin löneadministration genom en av våra redovisningskonsulter.

Vi hjälper dig med löneadministration

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.