Inkomstdeklaration

Inkomstdeklaration

Tycker du att deklarera är jobbigt, svårt och tar värdefull tid från dig kan du med fördel låta oss sköta jobbet. Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Din insats med deklarationen blir minimal

Det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag och efter samråd med dig, upprättar vi din och ditt företags deklaration. Skatt är ett område där nya lagar och förordningar ständigt ändrar kartan. Vår allt mer internationella värld ställer också krav på ny kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper dig och ditt bolag att följa dom fastställda regler som gäller för beskattning. Samtidigt gör vi en skatteplanering som innebär att du och bolaget inte drabbas av ett felaktigt skatteuttag eller betalar mer skatt än vad som behövs enligt gällande lagstiftning. 

Till din hjälp finns våra experter som ger kvalificerad rådgivning i deklarations och skatte- och ägarfrågor.

Ekonomihuset i Österåker hjälper dig med inkomstskattedeklaration

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Löneadministration

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.