Generationsskifte

Generationsskiftesfrågor

Står du inför ett generationsskifte?

Ett ägarskifte innebär ofta en komplex process som innehåller ekonomiska, skattemässiga och juridiska frågeställningar men också personliga ställningstaganden där känslor och personliga synpunkter måste vägas in.

Vi guidar dig rätt i dina generationsskiftesfrågor

Vi arbetar med rådgivning i generationsskiftesfrågor och andra komplicerade familjejuridiska frågor med anknytning till arvsrätt. Vi kan genomföra en första analys när du står inför ett generationsskifte. Ofta krävs det dock en fördjupad utredning där vi väljer att anlita expertis i vårt nätverk för att nå bästa möjliga resultat.

Kontakta oss för biträde, rådgivning och upprättande av juridiskt hållbara dokument som är anpassade efter din situation.

Generationsskiftesfrågor

Generationsskifteplaneringar

När det gäller generationsskifteplaneringar måste man ofta titta på den totala skattesituationen. Det är en planering som löper under lång tid och medför frågor som till exempel hur man ska fördela sina löner för att få ut en bra ersättning. Dessa frågor kan vi inledningsvis hjälpa till med. Skulle ytterligare hjälp behövas har vi ett stort nätverk med jurister, advokater, och skatteexperter. Det gör att vi kan täcka in områden som affärsjuridik och skattejuridik, tack vare har ett väl upparbetat nätverk som vi samlat på oss med tiden.

Nätverk av jurister, advokater och skatteexperter

Även om frågan skulle ligga utanför vårt område som revisorer och konsulter är det viktigt för oss att alltid kunna finnas där för en kund som hamnat i en situation som inte är optimal. Då kan vi i dessa fall referera till annan part i vårt nätverk som kan hjälpa till.

Om obeståndsfrågor uppstår

Det ingår i vårt löpande uppdrag att hjälpa kunder hålla koll på den ekonomiska situationen. Om problem uppstår hos en av våra kunder och man misstänker sig vara på obestånd kan vi biträda med upprättande av kontrollbalansräkning. Om det gäller juridiska frågor lotsar vi till rätt expertis inom vårt nätverk.

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Bokslut

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Bolagsärenden

Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.