Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser kan ske av flera olika orsaker. Det kan vara överlåtelser för att skapa en koncern eller omstrukturering inom en koncern eller externa förvärv och avyttringar. 

Vi hjälper dig med komplicerade företagsöverlåtelser

I en del mer komplicerade företagsöverlåtelser krävs det omfattande utredningar och arbete inför förvärv eller avyttringar, i andra betydligt mindre. Vid i princip alla överlåtelser anlitar vi expertis i vårt nätverk för att nå bästa resultat i företagsöverlåtelsen. 

Välkommen att kontakta oss för att få en första professionell analys av ditt företag och dina förutsättningar samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.

Företagsöverlåtelser

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Bokslut

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag.

Inkomstdeklaration

Vi upprättar deklarationer för privatpersoner, enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag.

Bolagsärenden

Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning som kan vara avgörande för hur ditt företag ska lyckas.