Bolagsärenden

Bolagsärenden

De kanske största besluten för företagare rör ofta bolagsbildning, konsolidering, köp och fusioner av företag, generationsväxling eller avveckling. Det kan också röra ändringar i firman, styrelsen eller sätet.

Oavsett om det är ditt första företag eller om du är erfaren företagare är det många beslut som ska fattas. Vilken bolagsform det nya företaget ska ha, hur ett eventuellt delägande ska fördelas och vilka som ska sitta i styrelsen är bara några av alla frågor du ska ta ställning till. En del beslut som tas i uppstarten kan dessutom visa sig viktiga längre fram.

Rådgivning av olika slag är viktiga arbetsuppgifter för oss. Vår utbildning och erfarenhet, både inom ekonomi och juridik, ger dig som kund en kompetensförstärkning vilken kan vara avgörande för ditt företags framgång.

Vi kan även hjälpa dig med ansökan om F-skatt samt moms- och arbetsgivarregistrering. Oavsett om detta sker när bolaget startas eller vid ett senare tillfälle. Om vi dessutom redan är insatta i din löpande verksamhet och känner varandra blir det lättare för oss att ge de bästa råden för just din verksamhet i både stora liksom små frågor.

Få hjälp med bolagsärenden i Österåker

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Löneadministration

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.