Bokslut

Ett årsbokslut kan kännas som en omständlig process och dom flesta har en revisor eller redovisningskonsult till hjälp med dessa frågor. Eftersom bokslutet är som ett kvitto på hur verksamheten gått, ger den också en viktig överblick över tillgångar och skulder och är ett perfekt  underlag för nya målsättningar och visioner. Bokslutet ligger också till grund för företagets beskattning.

Bokslutstjänsten kan variera i sin utformning

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag. I de flesta fall hanterar vi den löpande redovisningen och avslutar året med bokslut, årsredovisning och deklaration. I andra fall har kunden själv upprättat redovisningen och vi biträder med upprättande av bokslut, och i förekommande fall årsredovisning och inkomstdeklaration.

Få hjälp med bokslut i Österåker

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Löneadministration

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.