Bokslut

Bokslut

Behöver du hjälp med ditt företags bokslut?

Ett årsbokslut kan kännas som en omständlig men framför allt tidskrävande process. Därför anlitar de flesta företagare en revisor eller redovisningskonsult till hjälp med hela alternativt delar av arbetsmomentet. Bokslutet är likt ett kvitto på hur verksamheten gått under det gångna året. Dessutom ligger årsbokslutet till grund för företagets beskattning. Vidare får du också en viktig överblick över tillgångar samt skulder i företaget, något som gör bokslut till perfekta underlag för nya målsättningar och visioner under nästkommande år. 

Våra tjänster kring bokslut utformas efter dina behov

Vi är behjälpliga med bokslut för enskilda firmor, handelsbolag såväl som aktiebolag. För en stor andel av våra kunder hanterar vi den löpande redovisningen för att sedan avsluta året med bokslut, årsredovisning och deklaration. I andra fall har kunden själv upprättat redovisningen som vi sedan biträder med upprättande av bokslut. I förekommande fall biträder vi även vid årsredovisning och inkomstdeklaration. Oavsett hur du vill att vi som redovisningsbyrå ska bistå kan vi anpassa våra tjänster utefter dina unika behov samt målsättningar.

Anlita oss för ditt årsbokslut och få mer tid över

Vi kan med all säkerhet skriva att vi vet hur dyrbar tid är för dig som företagare. Trots att vi inte kan lägga till faktiska timmar på dygnet har vi möjlighet att ge dig mer tid åt din kärnverksamhet. Genom att anlita en professionell redovisningsbyrå till ditt årsbokslut eller för din löpande bokföring får du flera medföljande fördelar.
  • Bespara tid
  • Få mer kontroll
  • Garanti att pappersarbetet är klart i tid

Vi är en lokal redovisningsbyrå i Stockholm 

Vår ambition är att erbjuda professionella tjänster på ett exceptionellt sätt till våra kunder. Inom årsbokslut har vi en gedigen erfarenhet vilken vi gärna delar med oss av. Vår kunskap kring bokslutstjänster kan komplettera och effektivisera ditt företagande till en helt ny nivå.

Har du frågor? Hör gärna av dig till oss på Ekonomihuset i Österåker!

Få hjälp med bokslut i Österåker

Se fler av våra tjänster

Vi hjälper dig som har aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, men också dig som privatperson. Vi ger rådgivning och konsultation i alla företagsfrågor som rör till exempel redovisning, bokslut, deklaration, skatter och löneadministration.

Revision

Med vår långa erfarenhet av revision och kännedom om revisionskunden kan vi få ett helhetsgrepp om både företaget och er privatekonomi och ge råd anpassade för er situation.

Redovisning

Vi har en bred kompetens inom alla olika delar av redovisning och vi håller oss ständigt uppdaterade om alla nya lagar och regler.

Löneadministration

Våra lönekonsulter har stor kunskap om olika kollektivavtal, vet hur lokala avtal ska följas och reagerar snabbt på förändringar.