• Vi förmedlar engagemang, kunskap och Integritet.
  • Vi ger råd om hur man gör rätt från början.
  • Lagom stora för mindre och medelstora bolag.
  • Vi har över 400 nöjda kunder.

Välkommen till Ekonomihuset i Österåker AB

Vi är en välrenommerad företagsgrupp med i dagsläget 13 personer I Åkersberga och vi är i första hand till för den mindre och medelstora kunden i det ägarledda företaget. Som någon har sagt ”När man bygger om hemma i källaren väljer man trots allt inte att anlita Skanska i första hand”.

Vi ställer mycket höga krav på oss själva och sätter kunden i fokus. Vi vill ge Dig som kund trygghet, genom att lämna säkra och goda råd. Genom mångårig erfarenhet inom redovisning och genom kontinuerlig utbildning anser vi, och hoppas, att vi kan ge de bästa lösningar man kan få på marknaden. Detta sker genom att vi löpande lyssnar till vad våra kunder kan tänkas behöva och ger ofta förslag till optimala lösningar i olika situationer.

Inom vår organisation har vi samlade erfarenheter från såväl redovisnings- som revisionsbyråer.